Centrum danych

Lokalna wiedza specjalistyczna

H&MV pewnie rozpoczyna każdy projekt z nieodłączną znajomością regionalnych wymagań funkcjonalnych. Nasi regionalni inżynierowie pracują w lokalnych biurach, wspierani przez cztery strategicznie zlokalizowane globalne centra projektowania centrów danych.

Nasze zespoły projektowe mają bogate doświadczenie w realizacji projektów o znaczeniu krytycznym, z powodzeniem realizując projekty w regionie EMEA dla niektórych liderów rynku hiperskalowego i kolokacyjnego.

ZAANGAŻOWANIE NA WCZESNYM ETAPIE

Jednym z kluczowych czynników udanej realizacji naszych projektów jest zaangażowanie naszych klientów na wczesnym etapie.

Zaangażowanie w projekt już na etapie projektu koncepcyjnego pozwala nam zarządzać i koordynować interakcje z mediami oraz znacznie skrócić ramy czasowe projektowania i zaopatrzenia.

Projekty centrów danych na całym świecie

Gotowy do rozpoczęcia projektu centrum danych?

Projekty centrów danych