Globalne doświadczenie.
Lokalna wiedza.

H&MV ENGINEERING ŚWIADCZY USŁUGI PROJEKTOWE, INŻYNIERYJNE I BUDOWLANE W ZAKRESIE WYSOKIEGO NAPIĘCIA, KONCENTRUJĄC SIĘ NA CENTRACH DANYCH, ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII, SEKTORACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, KOMERCYJNYM I PRZEMYSŁOWYM.

Zrównoważony rozwój

Droga do zielonych rozwiązań

W H&MV Engineering jesteśmy niezachwiani w naszym zobowiązaniu do działania na najwyższym poziomie zgodności z zasadami ochrony środowiska. Nieustannie wprowadzamy innowacje w celu poprawy naszych praktyk środowiskowych i zmniejszenia śladu węglowego, demonstrując nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój. Naszym ostatecznym celem jest osiągnięcie zerowego poziomu emisji netto do 2045 r. Zobowiązanie to napędza wszystkie nasze działania i decyzje.

Nasza historia

Ponad 25 lat doskonałości, innowacji i zaangażowania w bezpieczeństwo

Od 1997 roku świadczymy specjalistyczne usługi projektowe, inżynieryjne i budowlane, dbając o bezpieczeństwo i odpowiedzialność. Priorytetowo traktujemy dobro naszych pracowników, klientów i szerszej społeczności, zapewniając, że każdy projekt, którego się podejmujemy, jest realizowany z należytą starannością. Nasze zaangażowanie w innowacje i ochronę środowiska nadal wyznacza standardy doskonałości w realizacji projektów.

Aktualności

Akredytacje