Global erfaring.
Lokal ekspertise.

H&MV ENGINEERING LEVERER DESIGN-, PROSJEKTERINGS- OG KONSTRUKSJONSTJENESTER FOR HØYSPENNING MED SPESIALISERING INNEN DATASENTRE, FORNYBAR ENERGI, KRAFTFORSYNING, KOMMERSIELLE OG INDUSTRIELLE SEKTORER.

Bærekraft

Veien til grønne løsninger

Hos H&MV Engineering er vi urokkelige i vår forpliktelse til å drive i samsvar med de høyeste miljøkravene. Vi jobber kontinuerlig med innovasjon for å forbedre miljøpraksisen vår og redusere karbonavtrykket vårt, noe som viser vårt engasjement for bærekraft. Vårt endelige mål er å oppnå netto nullutslipp innen 2045, en forpliktelse som ligger til grunn for alle våre handlinger og beslutninger.

Vår historie

Over 25 år med ekspertise, innovasjon og sikkerhetsengasjement

Siden 1997 har vi levert spesialiserte design-, ingeniør- og byggetjenester med fokus på sikkerhet og ansvarlighet. Vi prioriterer trivselen til våre ansatte, kunder og samfunnet for øvrig, og sørger for at hvert eneste prosjekt vi påtar oss, blir utført med omtanke. Vårt engasjement for innovasjon og miljøforvaltning fortsetter å sette standarden for fremragende prosjektleveranser.

Nyheter

Akkrediteringer