Global erfarenhet.
Lokal expertis.

H&MV ENGINEERING LEVERERAR DESIGN-, KONSTRUKTIONS- OCH BYGGTJÄNSTER FÖR HÖGSPÄNNING MED ETT SPECIALISERAT FOKUS PÅ DATACENTER, FÖRNYBAR ENERGI, KRAFTFÖRSÖRJNING SAMT KOMMERSIELLA OCH INDUSTRIELLA SEKTORER.

Hållbarhet

Vägen till gröna lösningar

På H&MV Engineering är vi orubbliga i vårt åtagande att arbeta på högsta nivå när det gäller miljöhänsyn. Vi arbetar ständigt med innovationer för att förbättra vår miljöpraxis och minska vårt koldioxidavtryck, vilket visar vårt engagemang för hållbarhet. Vårt slutgiltiga mål är att uppnå Net Zero 2045, ett åtagande som styr alla våra handlingar och beslut.

Vår berättelse

Över 25 år av kompetens, innovation och säkerhetsengagemang

Sedan 1997 har vi tillhandahållit specialiserade design-, ingenjörs- och byggtjänster med ett engagemang för säkerhet och ansvar. Vi prioriterar välbefinnandet för våra medarbetare, kunder och samhället i stort och ser till att varje projekt vi åtar oss genomförs med omsorg. Vårt engagemang för innovation och miljövård fortsätter att sätta riktmärken för excellens i projektleverans.

Nyheter

Ackrediteringar