Kraft för en ljusare framtid

Värderingar, uppdrag och vision.

Våra värderingar i praktiken

Våra kärnvärden är grunden för allt vi gör. De vägleder våra beslut, formar vår kultur och inspirerar oss att vara den bästa möjliga versionen av oss själva. Vi tror att vi genom att arbeta tillsammans för att bygga en stark företagskultur kan skapa en miljö där vi alla kan trivas.

Samarbete

Starkare tillsammans

Vi är inte ett enmansband. Vi tror på kraften i samarbete, där allas röster hörs och värdesätts. Genom att arbeta tillsammans uppnår vi mer, stöttar varandra och firar framgångar som ett team. Vi är alla på samma resa och vi är här för att hjälpa varandra att nå vår fulla potential och leverera de bästa resultaten för våra kunder.

Integritet

Göra saker
rätt

Vi tror på att agera ärligt och rättvist i allt vi gör. Vårt engagemang sträcker sig längre än till slutresultatet; det handlar om att bygga upp ett förtroende hos våra kollegor, kunder och de samhällen vi verkar i. Vi tar ansvar för våra handlingar och strävar efter att ha en positiv inverkan på alla aspekter av vår verksamhet.

Hållbarhet

Bygga för framtiden

Vi brinner för att skapa en hållbar framtid för kommande generationer. Vi är medvetna om vår miljömässiga och sociala påverkan och vi utforskar ständigt nya sätt att minimera vårt fotavtryck och lämna ett positivt arv efter oss.

Säkerhet

Att sätta människor i första rummet

Säkerhet är av största vikt på vårt företag. Vi strävar efter att erbjuda en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla våra medarbetare och vi gör vårt yttersta för att alla ska känna sig skyddade och uppskattade. Det är vårt mål att alla ska komma hem säkert varje kväll.

Mission:
Leverera excellens.
Varje gång.

H&MV Engineering tillhandahåller specialiserade energitjänster som uppfyller de högsta internationella säkerhets- och kvalitetsstandarderna. Vi vänder oss till ett brett spektrum av industri- och försörjningssektorer över hela världen och överträffar kundernas förväntningar med innovativa och hållbara lösningar.

Vision

Ledande inom hållbara energilösningar

Vi vill bli världens ledande leverantör av innovativa energitjänster. Vi brinner för att forma en hållbar framtid och driva på en positiv förändring inom energisektorn.