Förnybar energi

Global erfarenhet

Vår omfattande projektportfölj är ett bevis på vår marknadsledande position som EPC-entreprenör. H&MV:s expertteam är involverade i utvecklingen av vindkraftsparker, solenergianläggningar och batterilagring runt om i världen.

Omfattande tjänster

Vårt tjänsteutbud omfattar allt från konceptdesign, planering, leverans och energitillförsel - vilket ger våra kunder trygghet i vetskapen om att de arbetar med ett varumärke de kan lita på

Spela upp video

Är du redo att starta ditt projekt för förnybar energi?

Projekt för förnybar energi