Datacenter

Lokal expertis

H&MV påbörjar varje projekt med en inneboende kunskap om de funktionella krav som ställs av regionala leverantörer. Våra regionala ingenjörer arbetar från lokala kontor, med stöd av fyra strategiskt placerade globala designhubbar för datacenter.

Våra projektleveransteam har omfattande erfarenhet av verksamhetskritiska projekt och har framgångsrikt levererat projekt i hela EMEA för några av marknadsledarna på hyperscale- och samlokaliseringsmarknaderna.

ENGAGEMANG I TIDIGA SKEDEN

En av nyckelfaktorerna för ett framgångsrikt genomförande av våra projekt är att vi tidigt engagerar oss i våra kunder.

Genom att vara involverade i ett projekt redan på konceptstadiet kan vi hantera och samordna samverkan med allmännyttan och avsevärt förkorta tidsramarna för projektering och upphandling.

Datacenterprojekt runt om i världen

Är du redo att starta ditt datacenterprojekt?

Projekt för datacenter