Kraft til en lysere fremtid

Verdier, misjon og visjon.

Våre verdier i praksis

Kjerneverdiene våre er grunnlaget for alt vi gjør. De styrer beslutningene våre, former kulturen vår og inspirerer oss til å være den best mulige utgaven av oss selv. Vi tror at vi ved å jobbe sammen for å bygge en sterk bedriftskultur kan skape et miljø der vi alle kan trives.

Teamarbeid

Sterkere sammen

Vi er ikke et enmannsband. Vi tror på kraften i samarbeid, der alles stemme blir hørt og verdsatt. Ved å jobbe sammen oppnår vi mer, støtter hverandre og feirer suksesser som et team. Vi er alle på samme reise, og vi er her for å hjelpe hverandre med å nå vårt fulle potensial og levere de beste resultatene for kundene våre.

Integritet

Gjør ting riktig

Vi tror på å opptre ærlig og rettferdig i alt vi gjør. Vårt engasjement går lenger enn til bunnlinjen; det handler om å bygge tillit hos våre kolleger, kunder og lokalsamfunnene vi betjener. Vi tar ansvar for handlingene våre og streber etter å ha en positiv innvirkning på alle aspekter av virksomheten vår.

Bærekraft

Bygger for fremtiden

Vi brenner for å skape en bærekraftig fremtid for kommende generasjoner. Vi er bevisste på vår miljømessige og sosiale påvirkning, og vi utforsker stadig nye måter å minimere fotavtrykket vårt på og etterlate oss en positiv arv.

Sikkerhet

Setter mennesker først

Sikkerhet er av største betydning i selskapet vårt. Vi er opptatt av å skape et trygt og sunt arbeidsmiljø for alle våre ansatte, og vi strekker oss langt for å sikre at alle føler seg beskyttet og verdsatt. Det er vårt mål at alle skal komme trygt hjem hver kveld.

Oppdrag:
Leverer det ypperste.
Hver gang.

H&MV Engineering leverer spesialiserte energitjenester som oppfyller de høyeste internasjonale sikkerhets- og kvalitetsstandarder. Vi leverer til et bredt spekter av industri- og forsyningssektorer over hele verden, og vi overgår kundenes forventninger med innovative og bærekraftige løsninger.

Visjon

Ledende innen bærekraftige energiløsninger

Vi ser for oss å bli verdens ledende leverandør av innovative energitjenester. Vi brenner for å skape en bærekraftig fremtid og drive frem positive endringer i energisektoren.