Vi presenterer H&MV Engineering

Prosjekter i Design &
Construction
0 GW
Storskala
Prosjekter
0
Antall ansatte
0 +
Internasjonale kontorer
0
Designingeniører
0 +

Vår tilnærming

Sikkerhet

Dette engasjementet for sikkerhet og ansvar er en hjørnestein i vår tilnærming, som driver oss til å innovere og være ledende innen vårt felt, samtidig som vi bidrar positivt til infrastrukturen og lokalsamfunnene vi betjener. Gjennom grundig opplæring, overholdelse av beste praksis og en proaktiv holdning til miljøforvaltning fortsetter H&MV Engineering å sette standarder for fremragende design og levering av prosjekter over hele verden.

Fremragende ingeniørkunst

Siden H&MV Engineering ble etablert i 1997, har vi fulgt prinsippene om sikkerhet og ansvarlighet i alle aspekter av virksomheten vår. Som en ledende global leverandør av spesialiserte design-, ingeniør- og konstruksjonstjenester leverer vi omfattende, nøkkelferdige løsninger til kundene våre.

Engasjement

Vårt engasjement strekker seg lenger enn bare overholdelse av bransjestandarder; det er vevd inn i bedriftens etos og sikrer at hvert eneste prosjekt vi påtar oss, utføres med den største omtanke for våre ansattes, kunders og samfunnets ve og vel.

Selskaper i H&MV Engineering Group

Skanstec Group er et europeisk spesialingeniørfirma som fokuserer på å levere viktige infrastrukturprosjekter innen energi- og telekommunikasjonssektoren.

Independent Distribution Connection Specialists Ltd (IDCSL), en uavhengig nettverksoperatør (IDNO), ble til på bakgrunn av en etterspørsel i det britiske byggemarkedet. Visjonen deres er klar - å forenkle prosessen for innføring av strømnettverk, fra designfasen til innføringen av nettverket.

La oss ta det tilbake til begynnelsen...

H&MV Engineering ble dannet.
Ferdigstillelse av prosjektet
H&MV Engineering har et strategisk fokus på den fremvoksende fornybare energibransjen.
Oppføring i datasenter
Selskapet fullfører sitt første store prosjekt med en transformatorstasjon for datasentre.
Ekspansjon i Storbritannia
H&MV Engineering åpner sitt første kontor i Norden
Internasjonal vekst
H&MV Engineering åpnet sitt første kontor på et nytt kontinent, i India.
Milepæl for batterilagring
H&MV Engineering vant sitt første batterilagringsprosjekt med nettilkobling.
Europeisk vekst
H&MV Group lanserte IDCSL, en IDNO som er lisensiert og regulert av Ofgem.
Kroatia Utvidelse
H&MV Engineering kjøper Skanstec Engineering.
Til stede
1997
2003
2005
2008
2012
2016
2016
2017
2019
2019
2020
2021
2023
2023
2024
2024
H&MV Engineering ble dannet
Idriftsettelse av 110 kV transformatorstasjon for fornybar energi.
Fokus på fornybar energi
H&MV Engineering gikk inn i det raskt voksende datasentermarkedet.
Store kundegevinster
H&MV Engineering åpner sitt første kontor i Storbritannia.
Nordisk ekspansjon
H&MV ekspanderte til markedene i Sør-Afrika og Midtøsten.
Continental Reach
H&MV Engineering vinner sitt første batterilagringsprosjekt.
Bess-prosjektet
H&MV Engineering utvider sin tilstedeværelse i Europa og åpner sitt første kontor i Tyskland.
IDNO-strategi
H&MV Engineering åpner sitt første kontor i Kroatia.
2024
Selskapet er stolt av å ha kontorer og anlegg på tre kontinenter!
Akkrediteringer