Onze mensen, onze planeet en ons doel

ESG is MIJ, dat zijn we allemaal en we spelen allemaal een cruciale rol in het beschermen van onze mensen, onze planeet en ons doel. #ESGisMe

Milieu

Rentmeesterschap en naleving

Bij H&MV Engineering streven we ernaar om op het hoogste niveau van milieucompliance te werken en innovatie aan te moedigen om onze milieupraktijken te verbeteren. We streven er ook naar om onze ecologische voetafdruk voortdurend te verkleinen, met als uiteindelijke doel om in 2045 netto nul te zijn.

H&MV engageert zich om de nodige middelen en een gepaste opleiding te voorzien voor onze medewerkers zodat ze hun taken op een veilige en milieuverantwoorde manier kunnen uitvoeren. Ons milieubeleid en onze procedures worden onder de aandacht gebracht van alle H&MV-medewerkers en spelen een belangrijke rol in de dagelijkse activiteiten. We zetten ons in om het milieu te beschermen door de belangrijke positieve milieueffecten van onze ESG-doelstellingen te identificeren en te beheren.

Onze ESG-doelstellingen zijn gericht op het beschermen van het milieu en het verkleinen van onze ecologische voetafdruk.

Dit omvat:

  1. Initiatieven op het gebied van afvalvermindering en circulaire economie.
  2. Innovatieve groene bouwmethoden.
  3. De biodiversiteit op onze locaties en in onze regio's wereldwijd verbeteren en tegelijkertijd onze wereldwijde medewerkers en lokale gemeenschappen opleiden.
  4. De nadruk ligt op methoden voor duurzaam ontwerp en het implementeren van de eerste koolstofreductiemaatregelen in de industrie.
  5. De beste leveranciers selecteren en onze toeleveringsketen en onderaannemers informeren over duurzaamheid en duurzame praktijken.
  6. De koolstofvoetafdruk van onze toeleveringsketen verkleinen.

Sociaal

Verantwoordelijkheid en impact

H&MV Engineering zet zich in voor het creëren van een positieve impact op gemeenschappen en onze wereldwijde werknemers door middel van initiatieven gericht op maatschappelijke betrokkenheid, diversiteit, inclusie en eerlijke arbeid. We geven prioriteit aan sociale verantwoordelijkheid, diversiteit en inclusie, met als doel een ondersteunende omgeving te creëren en het welzijn van de gemeenschap te verbeteren.

Onze ESG-doelstellingen zijn gericht op het verbeteren van het welzijn van de gemeenschap en de beroepsbevolking door:

  • De veiligheid van werknemers en toeleveringsketen waarborgen.
  • De ontwikkeling van vaardigheden ondersteunen door liefdadigheidswerk en onderwijsprogramma's.
  • Een diverse en inclusieve werkcultuur aanmoedigen.
  • Handhaving van mensenrechten en eerlijke arbeidspraktijken.

Onze toewijding aan deze waarden is van vitaal belang voor onze duurzaamheid en ons succes, waarbij we streven naar gunstige resultaten voor zowel onze werknemers als de gemeenschappen waarmee we samenwerken.

Bestuur

Ethiek en naleving

Bij H&MV Engineering leggen we de nadruk op robuuste bestuurspraktijken Dit houdt in dat we prioriteit geven aan verantwoording, transparantie en algehele afstemming op onze waarden en doelen. Het bestuur bij H&MV Engineering wordt aangestuurd door onze Raad van Bestuur en onze ESG-commissie. Onze ESG-commissie bestaat uit ervaren leiders van verschillende afdelingen binnen H&MV en is verantwoordelijk voor het afstemmen van initiatieven op de algemene strategie van H&MV. Samen richten ze zich op organisatorische prestaties, strategische richting, risicobeheer en duurzaamheid. Onze ESG-commissie houdt zich bezig met ESG-kwesties en stemt initiatieven af op de algemene strategie van H&MV. Onze bestuurscultuur bevordert het aanpassingsvermogen, de veerkracht en de ethiek, waardoor de besluitvorming en de bedrijfsintegriteit worden verbeterd. Training en opleiding vormen de sleutel tot ons model en zorgen ervoor dat we de ethische normen naleven. We beheren risico's nauwgezet en integreren ESG-overwegingen en opkomende bedreigingen in onze strategieën voor een uitgebreide risicobeoordeling en -beperking.

Netto nul in 2045

Geen afval naar stortplaatsen tegen 2026

Vloot koolstofvrij maken tegen 2032

1.000 acres biodiversiteitsherstel tegen 2040

Ontkoling van de toeleveringsketen tegen 2045

NET NUL in 2045

Milieu
Sociaal
Bestuur

#ESG ben ik

Duurzame ontwikkeling mogelijk maken

Bij het streven naar een broeikasgasuitstoot van nul tegen 2045 heeft H&MV Engineering nieuwe benaderingen gekozen op het gebied van ESG/duurzaamheid.

Als enabler van hernieuwbare energie heeft H&MV internationaal 5GW aan hernieuwbare energie op elektriciteitsnetten aangesloten.

De overgang naar groene energie en de mentaliteit van aanpassing aan duurzaamheid staan bij ons centraal.

H&MV is van mening dat milieu-, sociale en bestuurskwesties niet in een silo bestaan.

ESG brengt ze samen onder één vlag om te laten zien welke positieve impact we op de wereld kunnen hebben.

Daarom hebben we de slogan #ESG IS ME aangenomen, waarmee we laten zien dat iedereen in het bedrijf, ongeacht hun rol, niveau of locatie, ESG deel uitmaakt van wat ze doen in hun dagelijkse werk/leven.